Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 06:14:55 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Sáu, 25/9/2015
Bộ Xây dựng điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP giai đoạn 2013 – 2015
Ngày 27/02/2015 Bộ Xây dựng ra Quyết định số 248/QĐ-BXD điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) giai đoạn 2013 – 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 618/QĐ-BXD ngày 26/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Theo Quyết định này, Bộ Xây dựng điều chỉnh nội dung liên quan đến việc thoái vốn của Hancorp tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả là thực hiện thoái 100% vốn góp của Hancorp tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả. Theo đó, dự kiến trong năm 2015, Hancorp sẽ thực hiện thoái 17.521.875 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả (tương ứng giá trị theo mệnh giá: 175.218.750.000 đồng).
Tệp đính kèm:
 Thong tin CTCP Dau tu Deo Ca.pdf        Tải về
On Feb 27th  2015, MOC issued the decision No. 248/QĐ-BXD  on adjusting the restructuring scheme of Hancorp – joint stock company for the period of 2013 – 2015 which approved in Decision No. 618/QĐ-BXD dated 26/06/2013 of MOC.
Pursuant to this Decision, MOC allowed Hancorp to sell its 100% equity stake in Deoca Investment Jsc. That means Hancorp will auction 17,521,875 shares (with face value of 175,218,750,000 VND)  of DeoCa Investment Jsc in 2015

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia