Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 11:36:28 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 29/4/2021
Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2020 của HANCORP
  /Content/images/files/BCTC%20rieng%202020.pdf   

2.Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 của HANCORP
  /Content/images/files/Bao%20cao%20tai%20chinh%20hop%20nhat%202020.pdf   

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia