Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 06:40:51 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Sáu, 25/6/2021
Một số hình ảnh điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến
 


Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến


Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến


Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ trình bầy các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến
 
Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ trình bầy chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến

Ông Đinh Công Thụy - Trưởng BKS Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyếnHANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia