Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 05:48:27 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 24/9/2015
Thông báo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP
Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trên hệ thống giao dịch Upcom
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia