Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 09:45:31 SA, GMT +07:00


Thứ Tư, 11/10/2017
Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
Tại Quyết định số 964/2017/QĐ-BXD ban hành ngày 20/9/2017 (Quyết định 964), Bộ Xây dựng tập trung chủ yếu hướng dẫn phương pháp xác định quy đổi các yếu tố trong quá trình thực hiện quản lý chi phí dự án, từ khi chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Việc quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình phải gắn với thời gian thực hiện dự án, từ khi chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Làm rõ mục đích quy đổi vốn đầu tư

Theo đó, Quyết định 964 thay thế Quyết định số 1129/2010/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng (Quyết định 1129) hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Ông Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng cho biết: Quyết định 964 sửa đổi phần hướng dẫn chung trên cơ sở bổ sung, làm rõ các quy định về mục đích quy đổi vốn đầu tư, đối tượng công trình cần thực hiện quy đổi vốn đầu tư, trình tự quy đổi vốn đầu tư, lựa chọn phương pháp quy đổi vốn đầu tư và nguyên tắc quy đổi vốn đầu tư.

Đối với hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình, Quyết định 964 đã hoàn thiện các phương pháp quy đổi đảm bảo tính khoa học và phù hợp với các quy định mới về quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành một cách rõ ràng, thuận tiện trong tính toán.

Bổ sung các bảng tính toán hướng dẫn cụ thể cách xác định giá trị quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng phương pháp quy đổi, thuận lợi cho các đơn vị sử dụng trong điều kiện thực tế tại dự án.

Bên cạnh đó, phương pháp quy đổi chi phí đầu tư tại Quyết định 964 đã xét tới các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình đầu tư dự án xây dựng như: Biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, sự thay đổi giá trị tiền tệ theo thời gian của đồng nội tệ, ngoại tệ… Các yếu tố ảnh hưởng này được phản ánh khách quan, đầy đủ, đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với mặt bằng giá thị trường, gắn với độ dài thời gian thực hiện của dự án từ khi chuẩn bị thực hiện dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tại Quyết định 964, ngoài nội dung hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình, còn có 2 phụ lục kèm theo gồm: Mẫu báo cáo kết quả quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình và Các bảng biểu quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tổng hợp các ý kiến

Trước đó, Viện Kinh tế Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị là: Chủ đầu tư, Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty nhà nước và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhiều lần tổ chức hội thảo trong và ngoài Viện, trong đó điểm nhấn là Hội thảo khoa học chuyên đề “Quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình những tồn tại trong thời gian qua”, nhận được sự quan tâm, góp ý của đông đảo các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên môn, hiệp hội nghề nghiệp và các đơn vị sử dụng.

Ông Nguyễn Tấn Vinh - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng cho biết: Quyết định 964 kế thừa những ưu điểm của Quyết định 1129, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định mới phù hợp với pháp luật xây dựng và pháp luật liên quan hiện hành, cũng có sự tham khảo, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Luật Đấu thầu, Nghị định đấu thầu, Thông tư hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính…

Giá trị quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình giúp các đơn vị quản lý dự án đánh giá lại giá trị đầu tư tại thời điểm bàn giao so với thời điểm thực tế đầu tư. Nội dung quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định 964 thực hiện trên cơ sở cơ cấu, nội dung Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn như: Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính.

Theo baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia