Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 06:56:42 SA, GMT +07:00


Thứ Ba, 4/1/2022
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021.

Theo đó, Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng.

Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD thay thế Quy chuẩn QCVN 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BXD và có một số điểm mới sau đây:

- Bỏ quy định về các công tác hàn, công tác xây và công tác hoàn thiện;

- Theo QCVN 18:2014/BXD thì giàn giáo, giá đỡ và thang được gom thành một loại công tác.

Còn QCVN 18:2021/BXD thì tách thành 2 mục khác nhau gồm:

+ Giàn giáo và thang;

+ Kết cấu chống đỡ tạm.

- Bổ sung mục "Yếu tố có hại, sơ cứu và dịch vụ y tế nghề nghiệp" và “Phương tiện bảo vệ cá nhân”.

Thông tư 16/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/6/2022 và thay thế Thông tư 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014.
Theo Trang TVPL điện tử

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia