Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 10:53:35 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Sáu, 26/5/2023
Một số hình ảnh ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Hancorp tổ chức trực tuyến tại địa điểm điều hành số 57 Quang Trung, HBT, Hà Nội
Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa điều hành đại hội
 

Khung cảnh đại hội tại địa điểm điều hành tại Trụ sở Tổng công ty số 57 Quang Trung 
 
Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
 
 Thư kí đại hội trình bày dự thảo nghị quyết và các diễn biến của hội nghị
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia