Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 10:53:19 SA, GMT +07:00


Thứ Hai, 1/6/2015
Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng
(Xây dựng) - Bộ Xây dựng sẽ tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, ngày 18/6/2014 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng), có hiệu thực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai các nội dung của Luật Xây dựng, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành soạn thảo và trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn, trong đó có các nghị định quan trọng như: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhằm giúp các địa phương nắm vững các nội dung mới của Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương được thuận lợi, Bộ Xây dựng đã giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cục Giám định sẽ phối hợp với UBND các tỉnh thành trên toàn quốc để triển khai các khóa tập huấn này.

Theo Thư Kỳ - Báo xây dựng

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia