Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 10:12:15 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Hai, 10/6/2019
Thông báo mời họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019
Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2014-2019) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:
            
 1.Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
Thời gian: 08h30’ ngày 19 tháng 6 năm 2019
Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 
2.Thành phần tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/5/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.
Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
 
3.Chương trình Đại hội: (gửi kèm theo thông báo)
 
4.Đăng ký tham dự:
Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3943 9095  Fax: (84 4) 3943 9521
Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 14h00’ ngày 18/06/2019.
 
5.Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia