Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 07:55:25 SA, GMT +07:00


Thứ Ba, 9/5/2017
Phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng lần thứ nhất
Ngày 9/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng lần thứ nhất.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ và lãnh đạo các Tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi lễ

 

 

Trong năm 2016, Bộ Xây dựng chú trọng đặc biệt đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời chủ động phối hợp, làm việc với các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý ATLĐ.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã tích cực tham gia xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật ATVSLĐ: Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động. Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.
Năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác ATLĐ trong thi công xây dựng theo hướng làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Bộ Xây dựng quy định chi tiết nhiều nội dung về ATLĐ trong các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng, Luật ATVSLĐ, trên tinh thần đổi mới cơ chế chính sách, chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế theo các nước tiên tiến, phát triển để xây dựng thông tư quy định về ATLĐ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý ATLĐ trong thi công xây dựng công trình theo hướng tăng cường chủ động phòng ngừa là chính để giảm thiểu sự cố gây mất ATLĐ.

Trong năm 2017, Bộ Xây dựng sẽ tập trung rà soát hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác ATLĐ trong thi công xây dựng công trình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng công trình; xây dựng, ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong thi công xây dựng công trình; đồng thời phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn trong thi công xây dựng. Xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm các quy định của pháp luật về ATLĐ trong thi công xây dựng, tăng cường cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả, giúp cho các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng tiếp cận dễ dàng hơn đối với các quy định của pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng nhằm đẩy mạnh công tác quản lý an toàn và giảm tỷ lệ tai nạn lao động trong thi công xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực trong việc chăm lo và đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người người lao động trong Ngành.
 

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chứng kiến lãnh đạo các Tổng công ty trong ngành Xây dựng ký giao ước thi đua 
thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong ngành Xây dựng, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Xây dựng tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành về công tác ATVSLĐ trong xây dựng; các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng; nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ; tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, biện pháp quản lý về ATVSLĐ.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động trong ngành Xây dựng cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là công việc quan trọng thường xuyên, hàng ngày, để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động phải trở thành văn hóa an toàn tại nơi làm việc trong mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động.
 

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các Tổng công ty trong ngành Xây dựng đã ký giao ước thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động với những nội dung sau: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; tổ chức hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị theo quy định; xây dựng kế hoạch, chương trình, chi phí tổ chức các hoạt động cụ thể đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ trong xây dựng tại mỗi công trình, đơn vị; nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động để phòng ngừa hiệu quả các sự cố, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ trong xây dựng; tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch tổng hợp về ATVSLĐ; quản lý chặt chẽ các hoạt động sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm quy định về ATVSLĐ; hạn chế thấp nhất để xảy ra sự cố, cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng trong xây dựng.

Trần Đình Hà

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia