Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 11:20:56 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Tư, 8/7/2015
Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Hancorp tại CTCP Đầu tư Lạc Hồng
Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng được tổ chức vào ngày 08/07/2015 như sau:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ
v  Tên tổ chức đấu giá Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
v  Cổ phần bán đấu giá Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng
v  Số cổ phần đưa ra đấu giá 810.000 cổ phần
v  Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
v  Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần
v  Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 02 nhà đầu tư
                  Trong đó:  
Tổ chức: 00 nhà đầu tư
Cá nhân: 02 nhà đầu tư
v  Tổng số khối lượng đăng ký mua: 810.000 cổ phần
v  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu
v  Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 810.000 cổ phần
v  Khối lượng đặt cao nhất: 648.000 cổ phần
v  Khối lượng đặt thấp nhất: 162.000 cổ phần
v  Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v  Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v  Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v  Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
v  Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
v  Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư
      Trong đó:  
Tổ chức 00 nhà đầu tư
Cá nhân 02 nhà đầu tư
v  Tổng số lượng cổ phần bán được 810.000 cổ phần
v  Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài 0 cổ phần
v  Tổng giá trị cổ phần bán được 8.100.000.000 đồng
v  Thời gian nộp tiền mua cổ phần 8h30 ngày 09/07/2015 đến 16h00 ngày 18/07/2015
v  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc 8h30 ngày 09/07/2015 đến 16h00 ngày 15/07/2015
 
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP trân trọng thông báo để Quý nhà đầu tư được biết.
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia