Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 07:27:53 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Sáu, 12/1/2018
Công đoàn Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP: Nhiệm kỳ mới, khí thế mới
Ngày 11/01/2018, Công đoàn Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP đã tổ chức Đại hội nhằm rút kinh nghiệm từ quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, quyết định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Tổng Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Ông Hoàng Văn Tuyến – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017
Ông Hoàng Văn Tuyến – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017
 

Tại Đại hội, ông Hoàng Văn Tuyến – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết: Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định. Đa số người lao động có đủ việc làm, thu nhập, đời sống được nâng lên rõ rệt. Các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tổng công ty và các đơn vị thành viên đều thực hiện tốt. Năm 2017, tổng giá trị SXKD của Tổng Công ty đạt khoảng 12.750 tỷ đồng. Doanh thu đạt 10,815 tỷ đồng.

Kết quả phong trào CNVC-LĐ nhiệm kỳ 2012-2017 đã có 97% Đảng viên được học tập; 75% CNVC-LĐ được phổ biến tuyên truyền về pháp luật với hình thức, cấp Tổng công ty mời báo cáo viên về tập huấn cho cán bộ chủ chốt và cấp tài liệu. Bên cạnh đó trong công tác Đại hội, hàng năm có từ 90% - 95% Công đoàn cơ sở đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động và Đại hội cổ đông. Đến nay đã có 28/31 công đoàn cơ sở ký được Thoả ước lao động tập thể.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Công đoàn cũng đã phối hợp với chuyên môn, tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác ATVSLĐ- PCCC cho 456 đồng chí là cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên trách an toàn BHLĐ đạt kết quả tốt, thường xuyên kiện toàn hội đồng BHLĐ từ Tổng công ty đến cơ sở, chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn ra quyết định thành lập mạng lưới an toàn viên gồm 757 đoàn viên thường xuyên hoạt động, đã hạn chế được nhiều nguy cơ tiềm ẩn các vụ tai nạn trong lao động. Duy trì việc tổ chức tham quan du lịch, học tập trong và ngoài nước cho CNVC-LĐ đạt thành tích xuất sắc, mỗi năm có từ 1.000 đến 1.500 người được tham gia, với nguồn kinh phí từ kết quả SXKD của Tổng công ty và các đơn vị.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, toàn Tổng công ty có 17 công trình được cấp chứng chỉ chất lượng cao, trong đó có 2 đơn vị được tặng cờ chất lượng cao trong toàn ngành và 3 công trình đạt chất lượng tiêu biểu, có 60 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó 09 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng giá trị làm lợi lên tới 4 tỷ 368 triệu đồng, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân với số tiền là 289 triệu đồng. Tổng công ty đang triển khai một số đề tài khoa học cấp Bộ và Tổng công ty như: nhà siêu cao tầng và ván khuôn trượt.

Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP cũng hy vọng đơn vị sẽ luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức, xây dựng và vận động NLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.
Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP cũng hy vọng đơn vị sẽ luôn phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức, xây dựng và vận động NLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.
 
Ông Bùi Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, BCH khóa mới sẽ là lực lượng đồng hành cùng Tổng Công ty trong việc xây dựng những hoạt động thiết thực cụ thể, thực hiện tốt các chương trình chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.
Đặc biệt, Công đoàn Tổng công ty đã ra quyết định thành lập mới 02 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty và chuyển giao 02 công đoàn cơ sở về trực thuộc Công đoàn XDVN, 01 công đoàn cơ sở về trực thuộc Liên đoàn LĐ tỉnh Nghệ An. Tập trung chỉ đạo đảm bảo 100% các công đoàn cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ trong năm 2017.
 

Tuy nhiên vẫn tồn tại một số khó khăn như Công tác tham gia quản lý ở một số CĐCS còn lúng túng. Tại một số đơn vị khó khăn, công tác giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ chưa được kịp thời, do còn nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội. Một số đơn vị chưa tổ chức kiểm tra thường xuyên, đúng kế hoạch đề ra. Chất lượng các báo cáo sơ kết, tổng kết chưa cao; chế độ thông tin chưa thực hiện đúng quy định…

Vì vậy, mục tiêu và nhiệm vụ của Công đoàn Tổng Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 chính là phối hợp với chuyên môn dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, động viên CNVC-LĐ phấn đấu đảm bảo đủ việc làm, các chỉ tiêu kinh tế hàng năm tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên. Đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 5%, cổ tức toàn Tổng công ty phấn đấu bình quân luôn cao hơn lãi vay ngân hàng; thu nhập bình quân mỗi năm tăng từ 8-10% đến năm 2023 đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được 2.500 - 3.500 đoàn viên mới. Thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú, phấn đấu mỗi năm đạt từ 120-150 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVC- LĐ vững mạnh, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững; Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vẫn được coi là nhiệm vụ chủ yếu trong mọi hoạt động của Công đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban thường vụ khóa VIII gồm 07 người. Ông Hoàng Văn Tuyến giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bầu cử ông Nguyễn Đăng Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn. Bầu ra Ban UBKT Công đoàn gồm 07 người.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP:

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên BCH thay mặt Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là Đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc nhiệm kỳ 2012-2017
Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là Đơn vị hoạt động Công đoàn xuất sắc nhiệm kỳ 2012-2017
sd
Các đại biểu lên bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 -2023
df
 
Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP nhiệm kỳ mới 2018 - 2023
Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP nhiệm kỳ mới 2018 - 2023

Lê Hoa - Linh Chi

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia