Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 05:59:47 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Tư, 19/6/2019
Hancorp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Kỳ vọng thêm nhiều thành tựu
Sáng 19/6, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Cty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đã được tổ chức. Rất nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra bàn thảo tại Đại hội lần này.

Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này các cổ đông đã nhất trí thông qua các kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh của Hancorp trong năm 2019, đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024…


Đại hội cũng đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo số liệu từ báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trình bày tại Đại hội, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Hancorp trong năm 2018 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT và Ban giám đốc đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

Cụ thể, theo kế hoạch năm 2018, chỉ tiêu giá trị SXKD Hancorp đã thực hiện được 2.624 tỷ đồng tương đương 80% kế hoạch; giá trị xây lắp thực hiện được 1.576 tỷ đồng tương đương 80% kế hoạch; kinh doanh nhà và hạ tầng đô thị thực hiện được 950 tỷ đồng tương đương 75% kế hoạch; kinh doanh khác thực hiện được 98 tỷ đồng đạt 196% kế hoạch.

Cũng nhờ sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của cả tập thể ban lãnh đạo, người lao động Hancorp mà các chỉ tiêu về doanh thu; giá trị đầu tư thực hiện cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 83% kế hoạch; giá trị đầu tư thực hiện 850 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu cơ bản SXKD năm 2018 của đơn vị đạt thấp hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu cổ tức dự kiến đạt 100% kế hoạch tiếp tục được duy trì, hoàn thành.

Về công tác thi công xây lắp, năm 2018 Hancorp đã tham gia dự thầu 9 công trình và giá trị trúng thầu gần 300 tỷ đồng. Các công trình trúng thầu chủ yếu có vốn đầu tư từ ngân sách và vốn vay Ngân hàng Thế giới. Các công trình do Hancorp ký hợp đồng đều đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ. Trong khi đó, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản (BĐS) chủ yếu tập trung vào các dự án BĐS tại khu ngoại giao đoàn.

Được biết, năm 2018 Hancorp đã chủ động tận dụng tối đa các nguồn vốn để đáp ứng vốn cho yêu cầu SXKD cũng như hoạt động thi công xây lắp và kinh doanh BĐS với sản lượng gần 3.000 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tài chính, xây dựng kế hoạch sản xuất một cách khoa học, thận trọng bám sát thị trường và điều kiện thực tế của đơn vị, do đó đã góp phần tạo lập một hình ảnh tài chính lành mạnh trong con mắt khách hàng, nhà đầu tư.

Cũng trong năm 2018, lãnh đạo Hancorp cũng tập trung vào kiện toàn các Ban Quản lý dự án trọng điểm, điều chuyển nhân lực hợp lý giữa các đầu mối đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ, nhờ đó các đầu mối đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ.

Hiện tại, Hancorp đã hoàn thành công tác kiểm toán Nhà nước đối với hồ sơ quyết toán vốn Nhà nước, đã báo cáo Bộ Xây dựng việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước làm cơ sở để chủ sở hữu – Bộ Xây dựng phê duyệt các hồ sơ bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang Cty CP; Hancorp đã kiến nghị và được Bộ Xây dựng phê duyệt lại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện thoái vốn là thời điểm 31/12/2018.

Trên cơ sở này, Hancorp đang cùng với đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án thoái vốn Nhà nước tại Hancorp và dự kiến trình Bộ Xây dựng trong tháng 7/2019. Mặt khác, Ban giám đốc tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại các Cty con, Cty liên kết đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương; các khoản thoái vốn tại các Cty liên kết đã cải thiện tính thanh khoản và giúp điều chỉnh hợp lý cơ cấu nguồn vốn của Hancorp.

Theo kế hoạch, năm 2019, Hancorp tập trung đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu SXKD, công tác đầu tư, công tác thị trường, tái cơ cấu và thoái vốn Nhà nước tại Hancorp. Cụ thể, dự kiến kế hoạch 2019, giá trị sản xuất kinh doanh 2.455 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp 1.650 tỷ đồng; kinh doanh nhà và hạ tầng đô thị 721 tỷ đồng; SXKD khác 50 tỷ đồng; doanh thu 2.102 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 96,4 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 6%; giá trị đầu tư dự kiến 721 tỷ đồng…

Cũng tại Đại hội, trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng hoạt động năm 2019, ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Hancorp đã nhấn mạnh những thành tựu, kết quả nổi bật đạt được của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp, SXKD…

Trong 5 năm qua, hoạt động SXKD của Hancorp đã tăng trưởng và duy trì sự ổn định. Giá trị SXKD đạt 12.543 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp thực hiện đạt 7.637 tỷ đồng, giá trị đầu tư thực hiện đạt 5.598 tỷ đồng; doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 569 tỷ đồng; nộp ngân sách và chi trả cổ tức cho Nhà nước 958 tỷ đồng (trung bình 191 tỷ đồng/năm). Trong khi đó, trong 5 năm, Hancorp đã thoái vốn tại 8 doanh nghiệp đem lại cho Hancorp 441,9 tỷ đồng…

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Đại hội cũng đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời bầu ra Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Bùi Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT; ông Đinh Công Thụy được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát; ông Đậu Văn Diện được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Hancorp nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Quang cảnh Đại hội.

Cũng tại Đại hội lần này, các cổ đông rất kỳ vọng vào các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc của Hancorp mới được bầu ra cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ nỗ lực, đoàn kết để tiếp tục xây dựng kế hoạch, chiến lược SXKD đúng đắn, kịp thời mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Thân Nam - baoxaydung.com.vn

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia