Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 09:20:17 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Tư, 9/12/2020
ÔNG NGUYỄN MINH CƯƠNG - ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐÃ BÁN 50.400 CỔ PHIẾU HAN
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Cương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.400 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/12/2020.
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia