Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 10:52:42 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Sáu, 21/4/2023
Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP đến ngày 26/5/2023
 

HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia