Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 11:23:34 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Ba, 28/6/2022
Mục tiêu đến năm 2023 hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai
Ngày 16/6/2022, Ban chấp hànhTrung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Theo đó, đã đưa ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn cụ thể như sau:

Mục tiêu chung hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Trong đó, có đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Đến năm 2023 hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, thống nhất, đồng bộ; loại bỏ khâu trung gian, phân quyền phù hợp.

Giải quyết cơ bản tồn đọng những vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Đến năm 2030, khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, suy thoái, những vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022.
Theo Thư viện pháp luật điện tử

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia