Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 06:06:43 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Bảy, 6/8/2022
Tuổi trẻ HANCORP: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và chuyên nghiệp
Sáng 5/8, tại trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.
tuoi tre hancorp doan ket trach nhiem sang tao va chuyen nghiep
Đồng chí Đậu Văn Diện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đậu Văn Diện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đỗ Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Dương Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Trần Quang Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội.

Báo cáo về công tác Đoàn và hoạt động thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Hứa Thị Thơm - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa VIII, Tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa IX cho biết: Nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tích cực triển khai và đạt kết quả khá toàn diện. Công tác giáo dục có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Phong trào thi đua tình nguyện tiếp tục có bước phát triển mới với phương châm tình nguyện tại chỗ và phát huy chuyên môn. Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai rộng rãi đã khuyến khích, cổ vũ thanh niên, khẳng định vai trò xung kích với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, tích cực tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

Thành tích nổi bật mà Đoàn Thanh niên đã đạt được như: Công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng), công trình CP05 các công trình kiến trúc của Đề pô (trị giá khoảng 600 tỷ đồng), công trình Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 (giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng)… 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi và giảm chi phí hàng chục tỷ đồng, 21 công trình, phần việc thanh niên với giá trị trên 10 tỷ đồng. Các công trình thanh niên đã không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần giải quyết tiến độ, chất lượng, uy tín cho đơn vị. Đây cũng là nơi để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện chuyên môn, tay nghề.

tuoi tre hancorp doan ket trach nhiem sang tao va chuyen nghiep
Đồng chí Hứa Thị Thơm - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa VIII, tân Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa IX báo cáo công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công tác Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Thanh niên HANCORP xác định mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên là: “Tuổi trẻ HANCORP đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chuyên nghiệp", nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Tổng công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu cụ thể đã đề ra. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa cho thanh niên; Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở và đoàn viên; Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác trong các hoạt động của Đoàn.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên. Khuyến khích cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Phát huy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Đồng chí Đậu Văn Diện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP ghi nhận những kết quả mà Đoàn Thanh niên HANCORP đã đạt được. Đồng thời, mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế để công tác Đoàn trở nên vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Tổng công ty.

Đồng chí Đậu Văn Diện chỉ đạo cần chú trọng 3 nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 như sau:

Thứ nhất, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức Cách mạng lối sống lành mạnh, văn hóa đặc biệt là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác phong công nghiệp cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn Cách mạng mới, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng và của Đoàn các cấp. Đặc biệt là cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, các hoạt động và phong trào thi đua do Trung ương và Thành đoàn Hà Nội phát động.

Thứ hai, cần tổ chức các phong trào, các hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị cũng như xuất phát từ nhu cầu thiết thực của tuổi trẻ, giúp thanh niên có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá thực tiễn và nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên giỏi, những tài năng trẻ đi đầu tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ mới được áp dụng vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, đồng thời cần quan tâm và đồng hành cùng thanh niên trong lao động và học tập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Đoàn viên thanh niên sao cho tổ chức Đoàn phải là nơi để thanh niên tìm đến khi gặp khó khăn cần sự sẻ chia và giúp đỡ.

Thứ ba, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cần phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới điển hình tiêu biểu trên các mặt công tác, chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn từ cơ sở có phẩm chất chính trị tốt, giàu trí tuệ, có kỹ năng tổ chức, vận động và hướng dẫn thanh niên, đặc biệt phải là những cán bộ nhiệt tình, dám hy sinh và khát khao cống hiến, bên cạnh đó cần tích cực chủ động có nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác xây dựng tổ chức của mình ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những thành tích tuổi trẻ HANCORP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa VIII trình Đại hội với 8 nhóm chỉ tiêu cùng với các nhiệm vụ, giải pháp gắn với 4 phong trào, 3 chương trình công tác.

tuoi tre hancorp doan ket trach nhiem sang tao va chuyen nghiep
Đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Trần Quang Hưng cũng chỉ đạo thêm một số vấn đề để tuổi trẻ Tổng công ty tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn với những phương pháp đa dạng, hấp dẫn; Tận dụng tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội... để lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh niên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đoàn cần chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên để đồng hành, chia sẻ, từ đó sẽ làm tốt việc chăm lo và đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Mặt khác, Đoàn Thanh niên Tổng công ty chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn; Thành lập mới và duy trì hoạt động của Đoàn Thanh niên tại các công ty thành viên sau quá trình cổ phần hóa; Phát triển hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích… trong đoàn viên thanh niên Tổng công ty.

Đặc biệt, tuổi trẻ Tổng công ty tích cực đăng cai các hoạt động của thành phố gắn với chuyên môn của Tổng công ty; tham gia vào quá trình chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, công tác của Đoàn; Sớm nghiên cứu, cụ thể hóa chương trình công tác 06, 07 của Thành ủy Hà Nội vào hoạt động của Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

tuoi tre hancorp doan ket trach nhiem sang tao va chuyen nghiep
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên HANCORP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty lần IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 15 đồng chí; Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, đồng chí Hứa Thị Thơm, Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên Tổng công ty khóa VIII đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo Thảo Phương - Báo xây dựng điện tử

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia